5. Sınıf Sosyal: Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi

5. Sınıf Sosyal: Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler #2022

 

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik faaliyetler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları üretim, tüketim, dağıtım ve değişim faaliyetlerinin bütünüdür.

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitleri

Çevremizdeki ekonomik faaliyetler, üretim şekline göre tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak üçe ayrılır.

Tarım Sektörü

Tarım sektörü, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bitki ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan sektördür.

Tarım sektörü, aşağıdaki faaliyetleri kapsar:

 • Bitki yetiştiriciliği: Buğday, pirinç, mısır, sebze, meyve, zeytin, pamuk gibi bitkilerin yetiştirilmesidir.
 • Hayvancılık: Koyun, keçi, sığır, at, eşek, balık, tavuk gibi hayvanların yetiştirilmesidir.

Sanayi Sektörü

Sanayi sektörü, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ham maddelerin işlenmesi ve yeni ürünlerin üretilmesi ile uğraşan sektördür.

Sanayi sektörü, aşağıdaki faaliyetleri kapsar:

 • İmalat sanayi: Ham maddelerin işlenmesi ve yeni ürünlerin üretilmesidir.
 • Enerji üretimi: Elektrik, kömür, petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının üretilmesidir.
 • İnşaat sektörü: Ev, iş yeri, okul, hastane gibi yapıların inşa edilmesidir.

Hizmet Sektörü

Hizmet sektörü, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi ve beceriye dayalı faaliyetler ile uğraşan sektördür.

Hizmet sektörü, aşağıdaki faaliyetleri kapsar:

 • Ticaret: Ürünlerin ve hizmetlerin alınıp satılmasıdır.
 • Turizm: İnsanların dinlenmek, eğlenmek veya gezmek için bir yere gitmesidir.
 • Ulaşım: İnsanların ve malların bir yerden başka bir yere taşınmasıdır.
 • Sağlık: İnsanların sağlıklı bir şekilde yaşamasına yardımcı olan faaliyetler bütünüdür.
 • Eğitim: İnsanların bilgi ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olan süreçtir.

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetlerin Önemi

Çevremizdeki ekonomik faaliyetler, insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için önemlidir.

Tarım sektörü, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gıda ve diğer maddelerin üretilmesini sağlar.

Sanayi sektörü, insanların yaşamını kolaylaştıran ve daha konforlu hale getiren ürünlerin üretilmesini sağlar.

Hizmet sektörü, insanların rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlar.

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

Çevremizdeki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi için aşağıdakiler yapılmalıdır:

 • Tarımsal üretimin artırılması
 • Sanayi üretiminin çeşitlendirilmesi
 • Hizmet sektörünün genişletilmesi

Bu çalışmalar, ekonomik büyümeyi ve refahı artırır.