5. Sınıf Matematik: Geometrik Cisimler

5. Sınıf Matematik Dersi

Geometrik Cisimler

5.sınıf matematik dersinde geometrik cisimler konusu işlenir. Bu konuda, temel geometrik cisimlerin özellikleri ve tanımları öğretilir.

Temel geometrik cisimler şunlardır:

 • Küp
 • Kare prizma
 • Dikdörtgenler prizması
 • Silindir
 • Küre
 • Koni

Küp, altı tane eşit kare yüzeye sahip olan geometrik cisimdir. Küpün 12 tane köşesi ve 8 tane kenarı vardır. Küpün kenarları birbirine dik açıyla birleşir.

Kare prizma, altı tane eşit kare yüzeye sahip olan ve kenarları birbirine dik açıyla birleşen geometrik cisimdir. Kare prizma, küpün bir çeşididir.

Dikdörtgenler prizması, altı tane eşit dikdörtgen yüzeye sahip olan geometrik cisimdir. Dikdörtgenler prizmasının 12 tane köşesi ve 12 tane kenarı vardır. Dikdörtgenler prizmasının kenarları birbirine dik açıyla birleşebilir veya birleşmeyebilir.

Silindir, iki tane dairesel yüzeye ve bu yüzeyleri birleştiren bir yan yüzeye sahip olan geometrik cisimdir. Silindirin 2 tane tabanı ve 1 tane silindirik yüzeyi vardır. Silindirin tabanları birbirine paraleldir.

Küre, her bir noktası merkezine eşit uzaklıkta olan geometrik cisimdir. Kürenin 1 tane küresel yüzeyi vardır.

Koni, bir tane tabanı ve bu tabanı birleştiren bir yan yüzeye sahip olan geometrik cisimdir. Koninin tabanı bir dairedir. Koninin yan yüzeyi, bir koni diliminin tepeye doğru uzatılmasıyla oluşur.

Geometrik cisimlerin temel elemanları şunlardır:

 • Taban: Cismin alt veya üst yüzeyidir.
 • Yan yüzey: Cismin tabanlarını birleştiren yüzeydir.
 • Kenar: İki yüzeyi birleştiren düz çizgidir.
 • Köşe: İki kenarının birleştiği noktadır.

Geometrik cisimlerin özellikleri şunlardır:

 • Küpün her yüzü karedir.
 • Kare prizmanın her yüzü karedir ve kenarları birbirine dik açıyla birleşir.
 • Dikdörtgenler prizmasının her yüzü dikdörtgendir ve kenarları birbirine dik açıyla birleşebilir veya birleşmeyebilir.
 • Silindirin tabanları dairedir ve yan yüzeyi düzdür.
 • Kürenin her noktası merkezine eşit uzaklıktadır.
 • Koninin tabanı dairedir ve yan yüzeyi koni dilimidir.

Geometrik cisimler, çevreleri ve hacimleri bakımından da incelenebilir.

Bir geometrik cismin çevresi, tüm yüzeylerinin toplam uzunluğudur.

Bir geometrik cismin hacmi, cismi dolduran maddenin miktarıdır.

Geometrik cisimler, günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar.

 • Küp ve dikdörtgenler prizması, ev eşyaları ve oyuncaklarda kullanılır.
 • Silindir, kalem, bardak ve şişe gibi eşyalarda kullanılır.
 • Küre, dünya ve güneş gibi gök cisimlerinde bulunur.
 • Koni, şapka, top ve buz dağı gibi eşyalarda kullanılır.

5.sınıf matematik dersinde, geometrik cisimler konusunun yanı sıra, geometrik şekillerin özellikleri ve tanımları da öğretilir.