5. Sınıf Matematik: Dörtgenler

5. Sınıf Matematik Ders
Dörtgenler

 

5.sınıf matematik dersinde dörtgenler konusu işlenir. Bu konuda, dörtgenlerin çeşitleri, özellikleri ve alan hesaplamaları öğretilir.

Dörtgen, dört tane doğru parçasının bir araya gelmesiyle oluşan bir şekildir. Dörtgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı, 360 derecedir.

Dörtgen çeşitleri şunlardır:

 • Kare: Tüm kenarları eşit olan dörtgendir.
 • Dikdörtgen: Karşılıklı kenarları birbirine dik olan dörtgendir.
 • Yamuk: Karşılıklı kenarları birbirine paralel olmayan dörtgendir.
 • Eşkenar dörtgen: Karşılıklı kenarları eşit olan yamuktur.
 • Deltoid: Karşılıklı açıları eşit olan yamuktur.

Kare, tüm kenarları eşit ve karşılıklı açıları 90 derece olan dörtgendir.

Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine dik olan dörtgendir. Dikdörtgenin karşılıklı açıları 90 derecedir.

Yamuk, karşılıklı kenarları birbirine paralel olmayan dörtgendir. Yamuğun karşılıklı açıları eşit değildir.

Eşkenar dörtgen, karşılıklı kenarları eşit olan yamuktur. Eşkenar dörtgenin tüm açıları 90 derecedir.

Deltoid, karşılıklı açıları eşit olan yamuktur. Deltoidin karşılıklı kenarları eşit değildir.

Dörtgenlerin özellikleri şunlardır:

 • Tüm dörtgenlerin dört köşesi ve dört kenarı vardır.
 • Tüm dörtgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı 360 derecedir.
 • Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı, 180 derecedir.

Dörtgenlerin alan hesaplamaları, dörtgenin şekline göre değişiklik gösterir.

 • Karenin alanı, kenar uzunluğunun karesiyle bulunur.

Alan = a²

 • Dikdörtgenin alanı, uzun kenar uzunluğunun kısa kenar uzunluğuna çarpımıyla bulunur.

Alan = a × b

 • Yamukun alanı, iki taban uzunluğunun toplamının, yamuk yüksekliğine çarpımıyla bulunur.

Alan = (a + b) × h

 • Eşkenar dörtgenin alanı, kenarı uzunluğunun karesiyle bulunur.

Alan = a²

 • Deltoidin alanı, iki taban uzunluğunun toplamının, deltoid yüksekliğinin çarpımıyla bulunur.

Alan = (a + b) × h

5.sınıf matematik dersinde, dörtgenler konusunun yanı sıra, dörtgenlerin çeşitleri, özellikleri ve alan hesaplamaları öğretilmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Öğrencilere, farklı şekillerdeki dörtgenlerin görsellerini gösterilebilir.
 • Öğrencilere, farklı şekillerdeki dörtgenlerin özelliklerinin örneklerle açıklanabilir.
 • Öğrencilere, farklı şekillerdeki dörtgenlerin alan hesaplamalarının örneklerle gösterilebilir.

Dörtgenler konusu, günlük yaşamda ve iş dünyasında önemli bir rol oynar. Dörtgenler, ev eşyaları, oyuncaklar, makineler ve yapılarda kullanılır.