5. Sınıf Fen: İnsan ve Çevre İlişkisi

5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi : İnsan ve Çevre İlişkisi

5. Sınıf Fen: İnsan ve Çevre İlişkisi #2022

 

İnsan ve Çevre İlişkisi

İnsan ve çevre, karşılıklı etkileşim halinde olan iki unsurdur. İnsan, çevreden yararlanırken, çevre de insan faaliyetlerinden etkilenir.

İnsan, çevreden aşağıdaki gibi yararlanır:

 • Yiyecek: İnsan, bitki ve hayvanları besin olarak kullanır.
 • Su: İnsan, su ihtiyacını karşılamak için akarsulardan, göllerden ve denizlerden yararlanır.
 • Hava: İnsan, solumak için havaya ihtiyaç duyar.
 • Enerji: İnsan, enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları ve güneş enerjisinden yararlanır.
 • Barınma: İnsan, barınma ihtiyacını karşılamak için evler, iş yerleri ve diğer binalardan yararlanır.

İnsan faaliyetleri, çevreyi aşağıdaki gibi etkiler:

 • Kirlilik: İnsan faaliyetleri, hava, su ve toprak kirliliğine neden olur.
 • Atık: İnsan faaliyetleri, katı, sıvı ve gaz atıkları ortaya çıkarır.
 • Ekolojik denge bozulması: İnsan faaliyetleri, ekolojik dengeyi bozarak bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına neden olabilir.
 • İklim değişikliği: İnsan faaliyetleri, iklim değişikliğine neden olarak dünya genelinde sıcaklıkların artmasına neden olabilir.

İnsan ve çevre arasındaki ilişkiyi korumak için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Sürdürülebilir kalkınma: Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunarak ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesidir.
 • Çevre koruma: Çevre koruma, çevrenin kirlilikten korunması ve zarar görmesinin önlenmesidir.
 • Atık yönetimi: Atıkların azaltılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması sağlanmalıdır.
 • Enerji verimliliği: Enerji verimliliği, enerjinin daha verimli kullanılmasıdır.

İnsan ve çevre arasındaki ilişkiyi korumak, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam ortamının sağlanabilmesi için önemlidir.