5. Sınıf Din: Allah İnancı

5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde işlenen “Allah İnancı” konusu, İslam dininin temel inançlarından biridir. Bu konuda, öğrenciler Allah’ın varlığına, birliğine, sıfatları ve isimlerine, peygamberlere ve kitaplara inanırlar.

Allah’ın varlığına inanmanın temelinde, evrenin ve içindeki varlıkların bir yaratıcıya sahip olması gerektiği inancı vardır. Evrenin sonsuzluğu, düzenliliği ve işleyişi, Allah’ın varlığının ve gücünün kanıtlarıdır.

Allah’ın birliği, yani tevhit inancı, İslam dininin en önemli ilkelerinden biridir. Allah, tektir, ortağı yoktur. Tüm varlıklar O’na aittir ve O’ndan gelir. Allah’ın birliği, eşitlik, adalet ve kardeşlik gibi değerlerin temelini oluşturur.

Allah’ın sıfatları, O’nun varlığını ve özelliklerini anlatan kavramlardır. Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, sonsuz kudret ve bilgiye sahiptir. O, her şeyi görür, duyar, bilir, yaratır, yönetir ve yaşatır.

Allah, insanlara peygamberler göndererek doğru yolu göstermeyi amaçlamıştır. Peygamberler, Allah’ın elçisidirler ve O’nun emirlerini insanlara iletirler. Allah, insanlara doğru yolu göstermek için Kur’an-ı Kerim’i de indirmiştir.

5. sınıf öğrencileri, bu konu kapsamında aşağıdaki kavramları öğrenirler:

Allah
Tevhid
Allah’ın sıfatları
Allah’ın isimleri
Peygamber
Kitap

Bu kavramları öğrenmek için öğrenciler, ders kitaplarını, ödevleri ve öğretmenin anlattığı bilgileri kullanırlar. Ayrıca, görsel ve işitsel materyaller de öğrencilerin bu konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

5.sınıf öğrencileri, “Allah İnancı” konusunu öğrenerek, İslam dininin temel inançlarından birini benimserler. Bu inanç, onların hayata bakış açılarını ve davranışlarını etkiler.